לקוחותינו

אנו, ב-SID, עובדים עם חברות בעלות 'הקוד הגנטי' המגדיר אותן כשואפות להנעת חדשנות, שהמוצריהן והשירותיהן הינם חדשניים, תורמים כלכלית לפרויקט, ומשפרים את ה-WELLBEING של לקוח הקצה.

SID בוחר לקדם פתרונות טכנולוגיים המשפרים את איכות החיים והבריאות של בני האדם, חוסכים במשאבים ומסייעים לשמירה על משאבי כדור בארץ לטובת כלל היצורים החיים בו.

אנו עוסקים בהערכת תועלת של טכנולוגיות במדדים כמותיים ואיכותיים שאותם ניתן להוכיח באופן מדעי ובחוות דעת מקצועיות שמבוססות על ניסיון של אנשי מקצוע ותיקים.