שותפינו לדרך

SID עובד עם חברות שה 'קוד הגנטי' שלהן מגדיר אותן כשואפות להנעת חדשנות ושהמוצרים והשירותים שלהן חדשניים, תורמים כלכלית לפרויקט, ומשפרים את ה-WELLBEING של לקוח הקצה

SID בוחר לקדם פתרונות טכנולוגיים המשפרים את איכות החיים והבריאות של בני האדם, חוסכים במשאבים ומסייעים לשמירה על משאבי כדור בארץ לטובת כלל היצורים החיים בו.

SID עוסק בהערכת תועלת של טכנולוגיות במדדים כמותיים ואיכותיים שאותם ניתן להוכיח באופן מדעי ובחוות דעת מקצועיות שמבוססות על ניסיון של אנשי מקצוע ותיקים.