חקר ביצועים של ציפוי רפלקטיבי, חברת DEVTEC

https://sid-center.co.il/wp-content/uploads/2021/07/%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94-1-6.pdf

חקר ביצועים תרמיים של חיפויי אלומיניום למבנים בחזית מאווררת, קבוצת ׳ענק׳

https://sid-center.co.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA.pdf

ערכת צבע eco2 של ׳טמבור׳

https://sid-center.co.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%A7%D7%952-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%B3%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%B3.pdf