SID LABs

                                SID LAB : 3.0  

 

בית המתוכנן ונבנה כמודל לבית במאה ה 21. הבית ישמש כמעבדת שילובים (אינטגרציה) לפיתוח וניסוי בטכנולוגיות בנייה מתקדמות. SID LAB 3.0 נבנה על פי תו האיכות SID QA בהנחייתו של ד״ר אדריכל נעם אוסטרליץ.

בבית ישולבו מערכות חומרים, מוצרים וטכנולוגיות מתקדמות ויבוצעו ניסויים טכנולוגים והתנהגותיים במטרה לבחון את החיבוריות בין המערכות השונות ואת ההשפעה על איכות החיים בתרחישים התנהגותיים.

מעבר לניסויים, בבית יערכו מפגשים בין אנשי מפתח מעולמות טכנולוגיית הבנייה במטרה לקדם פעילות בתחום המחקר והפיתוח של יישומים חדשים  ופעילות עסקית למוצרים קיימים בשימושים חדשים. 

את פרויקט בית SID 3.0 מוביל עומר יובל(רס"ן במיל), בתפקידו האחרון ר.תחום חדשנות חיל האוויר. 

 

מערכות שליטה ובקרה

  • ניהול בית: ניהול ושליטה דרך מערכת ניהול מרכזית (HMS).
  • ניהול אוויר: ניטור האוויר, טיהור האוויר, אוורור הבית, קירור וחימום.
  • ניהול תאורה: ניטור מערכות התאורה, תאורה טבעית, תאורה בריאה.
  • ניהול מים: איכות המים (סינון,טיהור), ניטור השימוש, חימום, השקייה.
  • ניהול אחזקה: קבלת התראות על תקלות בזמן אמת ותחזוקה צפויה.
  • ניהול ביטחון: נעילה ופתיחה, ניטור הפעילות בבית ובחצר, התראות. 

 

השתתפות בפרויקט בתנאים הבאים:

  1. מוצרים מאושרי SID QA. 
  2. הגדרת מנהל פרויקט מצד החברה.
  3. ליווי טכני של תהליך התכנון והביצוע.
  4. אספקה לפרויקט במחיר עלות בלו"ז מוסכם.

SID LAB 2.0

                                                         הבית האקולוגי בטבעון

ערכת פלרם סנבוקס

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. 

ערכת תרמלייף

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. 

לורם איפסום דלור

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים.