מהנדסת אזרחית ומומחית בתחום חומרי הבנייה. ד"ר אגרנטי עוסקת במחקר והוראה אקדמית, ובייעוץ מקצועי לחברות שונות בענף הבנייה.