אלו האישורים שרלוונטיים עבור מוצרים וחומרים לניקוד בתקן בניה ירוקה (תקן ישראלי 5281):

סוג אישור
אישור מגוף רשמי
דוגמת אישור

חומרים ומוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה
( 'תו ירוק' )

אישור תו סביבתי מטיפוס 1 על פי ת"י 14024
(דוגמת "תו ירוק" – מכון התקנים אבל אפשר גם אחר דומה)

או תו שקיל (אקוואלנטי) בינ"ל

תכולת חומרים ממוחזרים

הצהרת יצרן תואמת לאמור בת"י 14021 – 2916
או לפי ת"י 5003 או ת"י 1886 (הרלוונטי מבינהם)

חומרים ומוצרים מקומיים

תו "מיוצר בישראל" המונפק על ידי משרד הכלכלה

חומרים ממקור אחראי – 

אישור ניהול סביבתי

לחברה היצרנית יש מערכת ניהול סביבתי מאושרת על ידי גוף שלישי, העומדת בדרישות ת"י 14001.

חומרים ממקור אחראי – 

אישור ניהול חברתי

לחברה היצרנית יש מערכת ניהול אחריות חברתית, מאושרת על ידי גוף שלישי העומדת בדרישות ת"י 10000 או בדרישות SA 8000 או בדרישות AA1000 או בדרישות מדד "מעלה".

חומרים ממקור אחראי – 

אישור ניהול אנרגיה

לחברה היצרנית יש מערכת ניהול אנרגיה, מאושרת על ידי גוף שלישי, העומדת בדרישות ת"י 50001.

ניתוח מחזור חיים LCA

אישור LCA ניתוח מחזור חיים לפי

ת"י 14025 (EPD) או/וגם ת"י 14040 (LCA)

הגבלה על פליטת תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) ועל קרינה רדיואקטיבית

לפי ת"י רלוונטי או מפרט ירוק רלוונטי של מכון התקנים

או מפרט שקיל (אקוואלנטי) בינ"ל

ספיגת / פליטת פחמן

הצהרת יצרן הכוללת חישוב כמותי ו/או בדיקות מעבדה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *