מערכות לגידול צמחיה במרחב הבנוי

מערכות לגידול צמחיה במרחב הבנוי כיצד יש לטעת עצים ולגנן בסביבה בנויה מרוצפת וסלולה עם תנאי קרקע קשים? מה בסקירה: מערכות גידול עצים בתנאים עירוניים עצים הם תשתית חיונית לקיום העיר אופן שתילת העצים כיום החסרונות של הפתרונות המקובלים כיום בערים בישראל היתרון של בתי גידול ייעודיים לעצים בעיר שבעה שלבים לנטיעה נכונה של עצים […]